کارشناس VOIP و مرکز تماس

شرح سمت :

متخصص ویپ دارای توانایی کار با Elastix و Astrisk مسلط به مباحث مرکز تماس، ایجاد منو و صف و فروارد تماس و کار با soft phone

مهارت های تخصصی :

  • آشنایی با مفاهیم شبکه‌های TCP/IP
  • آشنایی کافی با سیستم‌های VoIP رایج
  • تسلط بر Asterisk و FreePBX
  • تسلط بر مدیریت و پشتیبانی شبکه‌های TCP/IP (در محیط‌های Cisco , Linux)

متخصص VOIP

  • اطلاعات فردی

  • تخصص ها

  • چند سال سابقه کار دارید؟
  • نوع همکاری